Welkom op de website van de katholieke basisschool Klim-Op.
Door middel van deze site willen wij u graag kennis laten maken met onze school.

Wilt u echter werkelijk een kijkje nemen in onze school en de sfeer proeven, dan bent u van harte welkom. Maakt u dan een afspraak met de directeur.

De School

De katholieke basisschool Klim-Op is een school met ± 250 kinderen, verdeeld over de groepen 1 t/m 8.
Vanaf het begin van het schooljaar 2011-2012 zijn wij gehuisvest in een prachtige, nieuwe multifunctionele accommodatie. Deze accommodatie delen wij met Kiddo, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Samen willen wij voor de kinderen uit heel Rijssen een dagarrangement aanbieden. Een ruim aanbod van activiteiten voor, onder en na schooltijd.

Basisschool Klim-Op is de enige katholieke school in Rijssen. We hebben daarom een breed spreidingsgebied. Ook niet katholieke kinderen zijn echter van harte welkom op onze school. We zijn een open, gastvrije katholieke school. Dat betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn en de kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en opvattingen. Elk kind doet er toe, elk kind wordt gewaardeerd en gekend.

Visie en missie

Groeien gaat over ontdekken. Op basisschool de Klim-Op krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te leren ontdekken. Te ontdekken dat het belangrijk is, ongeacht de achtergrond er voor elkaar te zijn en met respect kritisch te leren kijken en na te denken over alles wat je ziet in de wereld.