Aanmelding

Aanmelding

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, kan het wettelijk op onze school worden toegelaten. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om contact op te nemen met de directeur Henri Raanhuis voor informatie en een eventuele rondleiding op onze school. Helaas wordt er dit schooljaar geen open huis georganiseerd i.v.m. corona-maatregelen. U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij school of deze hier downloaden en daarna inleveren bij de directeur. Wij verwachten dat u uw kind aanmeldt voor 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarop uw kind als 4-jarige instroomt. Voor zij-instromers geldt daar waar mogelijk een periode van 6 weken tussen aanmelding en toelating. De kinderen beginnen voor het eerst op een vooraf vastgesteld moment in de maand waarin ze vier jaar worden. Dit moment wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar aan de ouders medegedeeld. Voor de echte start mogen nieuwe kinderen alvast drie ochtenden meedraaien. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging thuis gestuurd. Wanneer kinderen al enkele weken naar school gaan, komt de groepsleerkracht op huisbezoek. Dit om ook in de thuissituatie eens nader kennis te maken met kind en ouder(s) en eventuele vragen van ouders te beantwoorden. In de rechter sidebar kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.
informatieboekje
2020-2021
schoolgids
2020-2021
vakantierooster
2020-2021
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier