Aanmelding

Aanmelding

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, kan het wettelijk op onze school worden toegelaten. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om contact op te nemen met de directeur Henri Raanhuis voor informatie en een eventuele rondleiding op onze school. Daarnaast hebben we jaarlijks ook een open huis. Dit schooljaar is dit op woensdag 24 januari. U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij school of deze hier downloaden en daarna inleveren bij de directeur. Wij verwachten dat u uw kind aanmeldt voor 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarop uw kind als 4-jarige instroomt. Voor zij-instromers geldt daar waar mogelijk een periode van 6 weken tussen aanmelding en toelating. De kinderen beginnen voor het eerst op een vooraf vastgesteld moment in de maand waarin ze vier jaar worden. Dit moment wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar aan de ouders medegedeeld. Voor de echte start worden de nieuwe kinderen met ouders uitgenodigd voor een kennismaking op school. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging thuis gestuurd. Wanneer kinderen al enkele weken naar school gaan, komt de groepsleerkracht op huisbezoek. Dit om ook in de thuissituatie eens nader kennis te maken met kind en ouder(s) en eventuele vragen van ouders te beantwoorden. In de rechter sidebar kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.
informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier