Afstemming onderwijs en opvang

Afstemming onderwijs en opvang

Basisschool Klim-Op vindt het belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door de samenwerking van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma. Dit geeft kinderen rust en het maakt het voor de ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en hun werk te combineren. Columbus Junior met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang, is hierin een belangrijke partner voor ons. De vestiging Kiddo heeft in ons prachtige gebouw twee groepsruimtes voor kinder- en peuteropvang en twee voor buitenschoolse opvang en hebben een eigen ingang. Peuteropvang de Speeldoos kent vier groepen en is acht dagdelen per week geopend. Heeft een peuter extra aandacht nodig wat betreft de taalontwikkeling, dan kan er gebruik worden gemaakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

informatieboekje
2020-2021
schoolgids
2020-2021
vakantierooster
2020-2021
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier