Afstemming onderwijs en opvang

Afstemming onderwijs en opvang

Basisschool Klim-Op vindt het belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden, om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door de samenwerking van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma. Dit geeft kinderen rust en het maakt het voor de ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en hun werk te combineren. Kosmo met kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang, is hierin een belangrijke partner voor ons. De vestiging Kiddo biedt kinder-, peuter- en buitenschoolse opvang. De peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar vindt plaats bij de Salto in de wijk Braakmanslanden. Heeft een peuter extra aandacht nodig wat betreft de taalontwikkeling, dan kan er gebruik worden gemaakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier