Deskundigen van buiten naar binnen

Deskundigen van buiten naar binnen

Mede in het kader van passend onderwijs werken we ook veelvuldig samen met allerlei externe deskundigen. Ook hier is het belangrijk om als een team te werken. Samen nadenken over wat onze leerlingen nodig hebben en wie dat eventueel kan bieden. Daarom kunnen kinderen van onze school die een logopedische behandeling nodig hebben, in ons gebouw ook logopedie krijgen.Deze behandeling wordt verzorgd door een logopedist van Logopedie Rijssen. Daarnaast is er wekelijks een kinderfysiotherapeut van Fysio Haarstraat aanwezig om kinderen van onze school met klachten of motorische problemen te begeleiden.

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier