Informatieboekje

Informatieboekje

In het informatieboekje vindt u allerlei praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2022-2023, zoals gegevens personeel, de ouderbijdrage, medezeggenschap, ouderhulp, verlof en vakanties. In tegenstelling tot de papieren versie zijn in in het kader van de AVG in de digitale versie geen leerling gegevens opgenomen. Het informatieboekje wordt elk schooljaar voor de zomervakantie aan de kinderen mee gegeven.

In de rechter sidebar kunt u het informatieboekje downloaden.

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
download
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier