Informatieboekje

Informatieboekje

In het informatieboekje vindt u allerlei praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2023-2024, zoals gegevens personeel, de ouderbijdrage, medezeggenschap, ouderhulp, verlof en vakanties. In tegenstelling tot de papieren versie zijn in in het kader van de AVG in de digitale versie geen leerling gegevens opgenomen. Het informatieboekje wordt elk schooljaar voor de zomervakantie aan de kinderen mee gegeven.

In de rechter sidebar kunt u het informatieboekje downloaden.

informatieboekje
2023-2024
schoolgids
2023-2024
vakantierooster
2023-2024
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier