Informatieboekje

Informatieboekje

In het informatieboekje vindt u allerlei praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2020-2021, zoals gegevens personeel, de ouderbijdrage, medezeggenschap, ouderhulp, verlof en vakanties. In tegenstelling tot de papieren versie zijn in in het kader van de AVG in de digitale versie geen leerling gegevens opgenomen. Het informatieboekje wordt elk schooljaar voor de zomervakantie aan de kinderen mee gegeven.

In de rechter sidebar kunt u het informatieboekje downloaden.

informatieboekje
2020-2021
schoolgids
2020-2021
vakantierooster
2020-2021
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier