Pestprotocol

Pestprotocol

Wij willen kinderen in een veilige omgeving de ruimte bieden om optimaal te groeien en uitzicht geven op zelf kunnen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.

In de rechter sidebar kunt u het pestprotocol downloaden.

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2022
anti-pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier