Schoolgids

Schoolgids

De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in de schoolgids en de gids wordt jaarlijks vastgesteld voor het komende schooljaar.

Met de schoolgids willen wij ouders/verzorgers van onze huidige en toekomstige leerlingen informeren over het onderwijs op onze school. U vindt onder andere informatie over de organisatie van ons onderwijs, de zorg voor leerlingen, wat de ouders van school kunnen verwachten en wat wij van de ouders verwachten.

In de rechter sidebar kunt u de meest recente schoolgids downloaden. Daarnaast kunt u onze schoolgids ook terugvinden op 'scholenopdekaart.nl'. Op deze website vindt u informatie over alle scholen in Nederland en dus ook van onze school.

informatieboekje
2023-2024
schoolgids
2023-2024
vakantierooster
2023-2024
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier