Klasbord

Klasbord Ouderapp

We maken op onze school gebruik van het ouderportaal en de app van Klasbord. Hiermee houden we de ouders op de hoogte van actualiteiten op onze school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan activiteiten voor kinderen in de groepen, data van de ouderavonden, mededelingen, invulstrookjes etc.

Op het moment dat leerlingen starten op school, ontvangen de ouders een unieke code, waarmee zij zich snel en veilig kunnen registreren.

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier