Schoolwapps

Klasbord Ouderapp

We maken op onze school gebruik van het ouderportaal en de app van Klasbord. Hiermee houden we de ouders op de hoogte van actualiteiten op onze school. Via een interactieve tijdlijn en groepskalender vertellen wij onze ouders welke activiteiten in de groepen plaatsvinden. Daarnaast biedt het ouders de mogelijkheid om zich in te schrijven voor activiteiten en oudergesprekken.

Ouders die voor het eerst gebruik willen maken van dit ouderportaal kunnen dit instellen door op de onderstaande link te klikken 'Hoe maak je als ouder een account aan?'.

informatieboekje
2020-2021
schoolgids
2020-2021
vakantierooster
2020-2021
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier