Klasbord

Klasbord Ouderapp

We maken op onze school gebruik van het ouderportaal en de app van Klasbord. Hiermee houden we de ouders op de hoogte van actualiteiten op onze school. Via een interactieve tijdlijn en groepskalender vertellen wij onze ouders welke activiteiten in de groepen plaatsvinden. Daarnaast biedt het ouders de mogelijkheid om zich in te schrijven voor activiteiten en oudergesprekken.

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier