Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

Een aanvraag voor extra verlof moet zo mogelijk twee weken van tevoren zijn ingediend op het daarvoor bestemde formulier. Deze is verkrijgbaar bij de directie of hier te downloaden.Dit verlof kan alleen verleend worden als er sprake is van gewichtige omstandigheden, waardoor het verlof strikt noodzakelijk wordt. Voorbeelden hiervan staan vermeld in het informatieboekje.

In de rechter sidebar kunt u de verlofaanvraag downloaden.

informatieboekje
2022-2023
schoolgids
2022-2023
vakantierooster
2022-2023
pestprotocol
verlofaanvraag
aanmeldingsformulier