Oudervereniging

De ouders / verzorgers van de kinderen die basisschool Klim-Op bezoeken zijn lid van de oudervereniging. Deze vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en de ouders te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad.

Buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd en begeleid door werkgroepen (teamleden, leden van de ouderraad en ouders). De werkgroepen verzorgen o.a. sinterklaas, kerstviering, carnaval, avondvierdaagse en schoolreisje. Daarnaast houdt de ouderraad zich o.a. bezig met het organiseren van acties en de veiligheid in en om school.

De ouderraad vergadert ten minste zes keer per jaar, waarbij telkens minimaal een teamlid aanwezig is. De oudervereniging heeft haar eigen statuten en huishoudelijk regelement.

Een keer per jaar organiseert zij een algemene ledenvergadering waarin o.a. de vacatures worden opgevuld en het jaaroverzicht wordt gepresenteerd.

 

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

Voorzitter

Agnes de Vries

Penningmeester

Wendy Meerman

Secretariaat

Renate Loohuis

Leden

Miranda Tenbergen

Chantal Nuus

Yvette Meulman

Monique Weijman

Marieke McNab

Suzan van Eden

namens school Henri Raanhuis