Welkom

Welkom op de website van de katholieke basisschool Klim-Op.
Door middel van deze site willen wij u graag kennis laten maken met onze school.
Naast algemene informatie over onze school, schenken we ook regelmatig aandacht aan bijzondere gebeurtenissen, veelal aangevuld met fotopresentaties.

Wilt u echter werkelijk een kijkje nemen in onze school en de sfeer proeven, dan bent u van harte welkom. Maakt u dan een afspraak met de directeur.

De School

De katholieke basisschool Klim-Op is een school met ± 210 kinderen, verdeeld over de groepen 1 t/m 8.
Vanaf het begin van het schooljaar 2011-2012 zijn wij gehuisvest in een prachtige, nieuwe multifunctionele accommodatie. Deze accommodatie delen wij met Kiddo, kinderopvang en buitenschoolse opvang en met de Speeldoos, locatie Lentfersweg, peuteropvang. Samen willen wij voor de kinderen uit heel Rijssen een dagarrangement aanbieden. Een ruim aanbod van activiteiten voor, onder en na schooltijd.

Basisschool Klim-Op is de enige katholieke school in Rijssen. We hebben daarom een breed spreidingsgebied. Ook niet katholieke kinderen zijn echter van harte welkom op onze school. We zijn een open, gastvrije katholieke school. Dat betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn en de kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en opvattingen. Elk kind doet er toe, elk kind wordt gewaardeerd en gekend.

 

Visie en missie

De huidige maatschappij vraagt om mensen met ideeën, die keuzes durven maken, verantwoordelijkheid kunnen nemen, vertrouwen uitstralen, over goede communicatieve vaardigheden beschikken, open staan voor veranderingen en belangstelling tonen voor anderen.
Daarom willen wij in een open sfeer, gebaseerd op wederzijds respect tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, in een veilige omgeving met rust en regelmaat, ieder kind de ruimte bieden om optimaal te groeien en uitzicht geven op zelf kunnen.