Onze school

De katholieke basisschool Klim-Op is een school met ± 240 kinderen, verdeeld over de groepen 1 t/m 8.
Vanaf het begin van het schooljaar 2011-2012 zijn wij gehuisvest in een prachtige, nieuwe multifunctionele accommodatie. Deze accommodatie delen wij met Kiddo, kinderopvang en buitenschoolse opvang en met de Speeldoos, locatie Lentfersweg, peuteropvang. Samen willen wij voor de kinderen uit heel Rijssen een dagarrangement aanbieden. Een ruim aanbod van activiteiten voor, onder en na schooltijd.

Basisschool Klim-Op is de enige katholieke school in Rijssen. We hebben daarom een breed spreidingsgebied. Ook niet katholieke kinderen zijn echter van harte welkom op onze school. We zijn een open, gastvrije katholieke school. Dat betekent dat we in identiteitsgebonden activiteiten herkenbaar willen zijn en de kinderen daar de waarde van willen leren. Het betekent ook dat we binnen die activiteiten ruimte scheppen voor andere meningen en opvattingen. Elk kind doet er toe, elk kind wordt gewaardeerd en gekend.