Onze school

Open, gastvrije, katholieke basisschool

Wij zijn de enige katholieke basisschool in Rijssen. Natuurlijk zijn ook niet-katholieke kinderen van harte welkom. Basisschool Klim-Op is een school waar iedereen, ongeacht geloof, zich gewaardeerd en gekend voelt.

Ruimte om te groeien

We geven de kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte. We zijn gevestigd in een multifunctioneel gebouw met onderwijs-, peuter- en kinderopvang en buitenschoolse opvang. Daarbinnen bieden wij samen de kinderen voor, onder en na schooltijd de ruimte om al hun talenten te leren ontdekken en te ontwikkelen.

Samen met ouders

We zijn een laagdrempelige school waar ouders zich welkom voelen en waarin we in een prettige sfeer met ouders communiceren en samenwerken. Ouders voelen zich betrokken bij onze school en dat waarderen wij.

Continurooster

De kinderen beginnen ’s morgens om 8.30 uur. Ze hebben een korte middagpauze op school, waarin ze samen met de leerkracht lunchen en zijn vervolgens om 14.30 uur vrij. Op woensdag zijn de kinderen om 12.15 uur vrij.